vejenbilledskole vejenbilledskole vejenbilledskole vejenbilledskole vejenbilledskole vejenbilledskole vejenbilledskole


Praktiske oplysninger


Husk, at billedskoleeleverne skal bruge gammelt tøj, når de er i Billedskolen. De første lektioner med blyant er ikke noget problem, men når vi når til maling og tryksværte, kan det godt gå ud over tøjet.
Vejen Billedskole kan ikke påtage sig ansvar for skadet beklædning.

Det er en god idé at huske at skrive navn på ting, der medbringes.

Særligt for de mindste elevers vedkommende kan det være en god idé at huske at give dem en lille madpakke med.

UNDERVISNINGEN
Der er undervisning i billedskolens lokaler på Nørregade 21, 1. sal (indgang fra Nørretorv) og i
Troldværket, Lindegade 10 (indgang ad vindeltrappen).
Forårets sæson starter i uge 5 og byder på 10 undervisningsgange på hold med op til 16 elever.
Efterårets sæson starter i uge 35 og byder på 10 undervisningsgange på hold med op til 16 elever.

Hver sæson afsluttes med en fernisering.

PRIS
Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.
Tilmelding starter ved Billedskolens fernisering den 4. november 2023 kl. 14-16 på Lindetorvet.
Pris pr. semester/halvår: 800 kr. pr. barn
Pris for sommerbilledskole: 800 kr. pr. barn

TILMELDING OG BETALING
Til Vejen Kunstmuseum
Telefon: 79 96 69 40
Mail: museum@vejen.dk

Betaling senest 12. februar 2024

Reg.nr. 3737 Konto nr. 3737589064 eller MobilePay 16389.

Husk at opgive navn og medlemsnummer ved betaling.

RABATORDNING:
Der ydes søskenderabat på 100 kr., således, at der for barn nr. 2 betales 700 kr.
Flerholdsrabat: Ved tilmelding til flere hold i samme semester gives 100 kr. rabat på andet og efterfølgende hold.

Rabatordningen gælder ikke for deltagelse på sommerbilledskole.BILLEDSKOLENS EFTERMIDDAG
Søndag den 17. marts kl. 13-16 mødes ALLE billedskolens elever til fælles værkstedsaktiviteter.

BØRNEKULTURDAG
Gratis for ALLE. Tirsdag den 17. oktober i efterårsferiens uge 42.

FORÅRSFERNISERING
Lørdag den 13. april kl. 14 er der billedskolefernisering med taler, diplomoverrækkelse og tilmelding til næste semester på Lindetorvet.
ALLE ER VELKOMNE.SOMMERBILLEDSKOLE 2024 – uge 32

I sidste uge af skolernes sommerferie – uge 32 – leder billedhugger Sophus Ejler Jepsen
Vejen Billedskoles Sommerbilledskole i Skibelundteltet.
Der er plads til 15 elever i alderen fra 8 år.
Sommerbilledskole per elev: 800 kr.

VIGTIGT

Ved tilmelding giver man automatisk tilladelse til, at fotografier fra billedskolens
aktiviteter kan offentliggøres på Vejen Kunstmuseums og Billedskolens hjemmesider samt på sociale medier.